محل تبلیغات
محل تبلیغات

محل تبلغات شما

جهت خرید  دامنه از طریق ایمیل  و یا  اس ام اس

ارتباط برقرار نمائید.

 sales@SiteSale.ir
   : :  تلفن های  تماس

09355155555 - 09359011111

09195000050 - 09190919919

قیمت های زیر تا تاریخ 1 اسفند 1392 معتبر می باشد

لیست دامنه های فروشی

قیمت دامنه توضیحات نام دامنه ردیف
یک میلیون پانصد هزار تومان مناسب برای سایت فروشگاه موبایل AzarMobile.com 1
دو میلیون تومان مناسب برای سایتهای تبلیغاتی AgahiTabligh.com-ir 2
یک میلیون پانصد هزار تومان مناسب برای سایتهای تبلیغاتی TejaratAgahi.com 3
هشتصد هزار تومان مناسب برای سایتهای دانلود P30DL.com 4
نهصد هزار تومان نوین گراف=در زمینه گرافیک و غیره NovinGraph.com 6
      7
      8
یک میلیون پانصد هزار تومان خرید آنلاین=مناسب برای فروشگاه های اینترنتی KharidOnline.Net 9
دو میلیون تومان برنامه نویسی VbDotNet.Net 10
سه میلیون تومان دماوند= در زمینه های مختلف Damavand.net 11
دو میلیون تومان سهند=در زمینه های مختلف Sahand.org 12
دو میلیون تومان سبلان=در زمینه های مختلف Sabalan.org 13
دو میلیون تومان قزوین=در زمینه های مختلف Qazvin.org 14
سه میلیون تومان   0003.ir 15
هفت میلیون تومان   055.ir 16
ششصد هزار تومان هزار فایل 1000File.ir 17
هشتصد هزار تومان   1375.ir 18
هشت میلیون تومان   164.ir 19
دو میلیون تومان   3355.ir 20
پانصد هزار تومان   7design.ir 21
پانصد هزار تومان هشت پا 8pa.ir 22
هفتصد هزار تومان   abcDesign.ir 23
هفتصد هزار تومان   AbrishamCarpet.ir 24
هفتصد هزار تومان   agahiTabligh.ir 25
هفتصد هزار تومان   agahiTablighat.ir 26
پنج میلیون تومان   Araz.ir 27
پانصد هزار تومان   AryaMobile.ir 28
یک میلیون تومان   Baclass.ir 29
دو میلیون تومان   Berelyan.ir 30
تماس بگیرید   Borland.ir 31
پانصد هزار تومان   CinemaCity.ir 32
هشتصد هزار تومان   Coleccion.ir 33
هشتصد هزار تومان   Colecsion.ir 34
دو میلیون تومان   ComputerMag.ir 35
هفتصد هزار تومان   Exposition.ir 36
یک میلیون تومان   G00Gle.ir 37
هفتصد هزار تومان   GoogleDart.ir 38
    GroupOnline.ir 39
دو میلیون تومان   HardwareMag.ir 40
پانصد هزار تومان   IranGraph.ir 41
یک میلیون تومان   ITCblog.ir 42
پانصد هزار تومان   JahanTeb.ir 43
پانصد هزار تومان   JScript.ir 44
سه میلیون تومان   Kral.ir 45
دو میلیون تومان   LEA.ir 46
    Leoni.ir 47
دو میلیون تومان   MagNews.ir 48
    Meizu.ir 49
سیصد هزار تومان   Moarragh.ir 50
سه میلیون تومان   Moghan.ir 51
پانصد هزار تومان   MojOnline.ir 52
پانصد هزار تومان   NovinBanner.ir 53
هشتصد هزار تومان   PowerHost.ir 54
هشتصد هزار تومان   PowerNet.ir 55
سیصد هزار تومان   qoogle.ir 56
    RockMelt.ir 57
چهارصد هزار تومان   SabaRayan.ir 58
    Savalan.ir 59
    Scanners.ir 60
    SiteWeb.ir 61
    SmartTouch.ir 62
پانصد هزار تومان   TablighatAgahi.ir 63
هفتصد هزار تومان   Tazin.ir 64
    Tazirat.ir 65
هفتصد هزار تومان   WebStyle.ir 66